Mapa witryny
Do strony głównej biura tłumaczeń prawniczych i biznesowych oraz szkoły języka angielskiego. HOME
WERSJA
English translation of the website. Polska wersja strony internetowej.
STRONY

Zajmuję się tłumaczeniami o różnej tematyce, jednak w szczególności interesują mnie tłumaczenia specjalistyczne - tłumaczenia ekonomiczne (zwane też tłumaczeniami biznesowymi) i tłumaczenia prawnicze. Dziedziny te obejmują tłumaczenie m.in. dokumentów finansowych, raportów rocznych, prospektów emisyjnych, analiz ekonomicznych i finansowych, ulotek handlowych i reklamowych, korespondencji handlowej, zapytań ofertowych, cenników, opisów produktów i usług finansowo-bankowych, umów, regulaminów, sprawozdań ze spotkań itp. Tłumaczę także prace magisterskie oraz prace semestralne, listy motywacyjne, CV, prezentacje oraz prace dla studentów MBA (Master of Business Administration).

[TOP]

Tłumaczenia - zasady ogólne

Rzetelność i wierność tłumaczenia w przypadku tekstów specjalistycznych ma kluczowe znaczenie, dlatego w trakcie realizacji zlecenia analizuję dokumenty źródłowe, wspieram się opiniami specjalistów z danej dziedziny i dokładnie sprawdzam aktualne przepisy i terminologię. Wszystko po to, aby finalny produkt był najwyższej jakości.

Przed oddaniem klientowi wykonanego tłumaczenia, jest ono sprawdzane, aby dokonać niezbędnych korekt, zapobiec literówkom i innym przypadkowym błędom. Ta usługa jest już zawarta w cenie tłumaczenia.

W codziennej pracy wykorzystuję komputerowe narzędzia wspomagające pracę tłumacza (tzw. CAT tools), co przyspiesza czas realizacji zlecenia i daje możliwość opracowania produktu w dowolnej formie elektronicznej.

[TOP]

Duża strona rozliczeniowa!

Moja firma oferuje obecnie największą na rynku stronę rozliczeniową! Podstawą rozliczenia jest strona obejmująca 1800 znaków liczonych ze spacjami. Po przekroczeniu wielokrotności 1800, liczba znaków zaokrąglana jest do połowy strony rozliczeniowej, jeżeli nie przekroczy 900 i do całej strony rozliczeniowej, jeżeli wynosi powyżej 900.

[TOP]

Cennik tłumaczeń

Wstępną wycenę tłumaczenia dostaną Państwo już w kilka godzin po przesłaniu materiału do tłumaczenia. Wycena zlecenia jest wykonywana bezpłatnie na podstawie materiałów przesłanych przez zleceniodawcę, z uwzględnieniem dziedziny tłumaczeń, terminu realizacji zlecenia i ilości stron rozliczeniowych.

[TOP]

Cena netto za stronę rozliczeniową

Cena

tłumaczenie
42 zł
korekta tłumaczenia
19 zł
korekta tekstu w języku angielskim
15 zł
korekta tekstu w języku polskim
15 zł

Wszelkie ilustracje i wykresy liczone są oddzielnie. Do podanych cen nie doliczamy VAT - są to ceny ostateczne.

[TOP]

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają nie tylko znajomości języka, ale również rozległej wiedzy z danej dziedziny. Wiążą się one również ze znaczną odpowiedzialnością, dlatego też za wykonanie tłumaczenia specjalistycznego doliczana jest kwota stanowiąca do 40% ceny zlecenia wyliczonej na podstawie stawek podanych powyżej.

[TOP]

Tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia ekspresowe

Tłumaczenie zwykłe obejmuje do 5 stron rozliczeniowych na dzień roboczy. Tłumaczenie ekspresowe obejmuje od 6 do 10 stron rozliczeniowych na dzień roboczy. W przypadku tłumaczenia ekspresowego cena podwyższana jest o 50%.

[TOP]

Przyjmowanie zleceń i odbiór tłumaczenia

Przyjmowanie zleceń i odbiór tłumaczenia odbywa się wyłącznie drogą mailową.

[TOP]

Zasady płatności

Płatności mogą Państwo dokonać:
- przelewem na konto firmowe:

         Linguistic Atelier Barbara Jasińska
          74 1020 1127 0000 1902 0201 0981    (PKO BP);

- za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych PayPal.

Szczególnie zachęcamy Państwa do korzystania z systemu płatności PayPal. Więcej o tym systemie dowiedzą się Państwo klikając poniższy baner:

W przypadku klientów po raz pierwszy korzystających z usług Linguistic Atelier obowiązuje płatność z góry, która jest warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia.

Tłumaczenia biznesowe z angielskiego w Polsce, na Twitterze

Tłumaczenia z angielskiego w Polsce - Facebook

Tłumaczenia ekonomiczne


Tłumaczenie polskich dokumentów

Ocena: ocena tłumacza angielskiego
98 /100 oparte na 47 opiniach


Ostatnia ocena:
Tłumaczenie oferty handlowej
Data:

Tłumacz ze znajomością słownictwa branżowego

"Pani Barbara Jasińska przy tłumaczeniu dokumentów handlowych i materiałów promocyjnych dla mojej firmy odzieżowej wykazała się niebywałą swobodą w posługiwaniu się słownictwem branżowym. Jej skrupulatność i dbałość o szczegóły przy tłumaczeniu na angielski pozwoliły mi otworzyć się na zagraniczne rynki zbytu."